Wholesale Banking

Wholesale Banking

Systém ochrany vkladov a investícií

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky (ďalej len ako „ING“) ako pobočka holandskej banky ING Bank N.V., Amsterdam sa stala dňom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie 1. mája 2004 pobočkou v členskom štáte Európskej únie. V tejto súvislosti bola dňa 30. apríla 2004 ukončená účasť ING v slovenskom systéme ochrany vkladov a investícií a dňom 1. mája 2004 sa ING stala účastníkom holandského systému ochrany vkladov a investícií.

ING prostredníctvom tejto stránky zverejňuje informácie pre vkladateľov o systéme ochrany vkladov, ktorý zabezpečuje ochranu vkladov uložených v ING, pravidlá ochrany vkladov a pravidlá poskytovania náhrad za nedostupné vklady, a o systéme na ochranu investícií. 

 

Upozornenie

Táto informácia nie je podrobným opisom pravidiel systému ochrany vkladov a investícií a má iba informačný charakter. Ďalšie informácie a pravidlá sú k dispozícii:  

  • na stránke www.dnb.nl, alebo priamo tu (informácie o systéme ochrany vkladov).
  • na stránke www.dnb.nl, alebo priamo tu (informácie o systéme ochrany investícií). 

Definície použité v tejto informácii je potrebné interpretovať v súlade s právnym poriadkom Holandského kráľovstva a informáciami o systéme ochrany vkladov a investícií poskytnutými Holandskou Centrálnou Bankou a ďalšími oprávnenými orgánmi. Aktuálne platná verzia právnych predpisov týkajúcich sa systému ochrany vkladov a investícií je v prípade akýchkoľvek rozdielov v porovnaní s informáciou na týchto stránkach ING rozhodujúca. ING nezodpovedá za obsah informácií o systéme ochrany vkladov a investícií na stránkach uvedených vyššie.  

 

Na stiahnutie

Holandský systém ochrany vkladov (Deposit Guarantee Scheme)

Holandský systém ochrany investícií