Wholesale Banking

Wholesale Banking

Dôležité dokumenty

Oznámenie o zmenách obchodných podmienok od januára 2018

  

Všeobecné podmienky

Wholesale bankové podmienky 

Obchodné podmienky pre investičné služby, menové a spotové obchody a termínové vklady

Sadzobník

Sadzobník poplatkov za transakčné služby

Podmienky pre komunikačný kanál ING / ING Online

Podmienky pre komunikačný kanál ING / ING Online

Čas uzávierky a referenčné dátumy

Ostatné dokumenty

Reklamačný poriadok

Zoznam pracovných a nepracovných dní

Vyhlásenie o osobných údajoch

Standard Settlement Instructions

Oznámenie o zmene adresy

LEX CORONA - odklad splátok