Wholesale Banking

Wholesale Banking

ING Wholesale Banking

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky je divíziou korporátneho bankovníctva ING Bank N.V., ktorá je súčasťou ING Groep N.V.. V oblasti firemného a inštitucionálneho bankovníctva pôsobí pod označením ING Wholesale Banking.

ING Wholesale Banking poskytuje na Slovensku služby medzinárodným a veľkým domácim spoločnostiam, finančným inštitúciám, investičným spoločnostiam, pobočkám alebo spoločným podnikom zahraničných spoločností a verejnému sektoru. Spájame znalosti slovenského trhu s kapacitami globálnej finančnej inštitúcie a ponúkame kompletnú škálu produktov a služieb. 

  • Na Slovensku začala ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky pôsobiť v roku 1991 a postavenie pobočky nadobudla v januári 1992.
  • ING Bank N.V. bola prvou zahraničnou bankou, ktorá vstúpila na slovenský trh. Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojej pobočky na základe bankového povolenia udeleného ING Bank N.V. v Amsterdame, v Holandsku.
  • ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky je členom Slovenskej Bankovej Asociácie.