Wholesale Banking

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky je divíziou korporátneho bankovníctva ING Bank N.V., ktorá je súčasťou ING Groep N.V.. V oblasti firemného a inštitucionálneho bankovníctva pôsobí pod označením ING Wholesale Banking.

ING Wholesale Banking poskytuje na Slovensku služby medzinárodným a veľkým domácim spoločnostiam, finančným inštitúciám, investičným spoločnostiam, pobočkám alebo spoločným podnikom zahraničných spoločností a verejnému sektoru. Spájame znalosti slovenského trhu s kapacitami globálnej finančnej inštitúcie a ponúkame širokú škálu produktov a služieb.

Oznam - Aktualizované Wholesale bankové podmienky (WBC) platné od 1. septembra 2021

Vážený klient,


aktualizovali sme Wholesale bankové podmienky (WBC), ich aktuálnu verziu nájdete na www.ingwb.com/wbc alebo v sekcii Dôležité dokumenty. Táto verzia [WBC verzia 5.0] obsahuje niektoré doplnenia obsahu, vysvetlenia a zmeny na základe požiadaviek príslušných regulácií.


Dôležitou zmenou je doplnenie náhradných sadzieb pre výpočet úrokov v súlade s Nariadením EÚ o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (European Benchmarks Regulation). Ďalej sme vyjasnili povinnosti klienta v súvislosti s regulačnými požiadavkami, ktoré sa na nás vzťahujú, vyjasnili sme aj ustanovenie o sprístupňovaní údajov a možnosť klienta využívať službu informovania o účte a službu zadávania platobných príkazov poskytované tretími stranami v súlade so Smernicou EÚ o platobných službách (PSD 2).


Aktualizované podmienky nadobudnú účinnosť od 1. septembra 2021.


Zmeny sa Vás týkajú, pokiaľ príslušné služby neukončíte písomne s účinnosťou pred vyššie uvedeným dňom účinnosti zmeny. Takéto ukončenie je bezplatné.


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto aktualizovaných podmienok, kontaktujte prosím svojho account managera.


ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

 

Oznam - Sadzobník poplatkov za transakčné služby platný od 1. júla 2021

Vážený Klient,


dovoľte, aby sme Vás informovali, že dňa 1. júla 2021 nadobúda účinnosť nový Sadzobník poplatkov za transakčné služby, ktorým sa zavádza poplatok za prichádzajúce platby a mení sa výška poplatku za kreditný zostatok. Dokument je k dispozícii na internetových stránkach Banky v sekcii Dôležité dokumenty.


ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

 

Dôležité upozornenie - Internet Explorer 11

Vážený Klient,


InsideBusiness Payments CEE sa neustále snaží zlepšovať kvalitu služieb a pracovať iba s najnovšími prehliadačmi. Ako ste sa už možno mohli dozvedieť, program Internet Explorer 11 sa blíži ku koncu životnosti a je považovaný za menej bezpečný prehliadač.

Z toho dôvodu sa program Internet Explorer 11 nemôže používať na podpisovanie transakcií od polovice apríla 2021. Odporúčame Vám preto nainštalovať si a používať jeden z nasledujúcich prehliadačov, ktoré ING podporuje: Google Chrome, Microsoft Edge a Mozilla Firefox.

Použitím týchto prehliadačov budete môcť používať podpisovanie v InsideBusiness Payments CEE a bezpečne využívať všetky moderné funkcie, ktoré internet banking ponúka.

Ak máte akékoľvek otázky s dôverou sa môžete obrátiť na podporu InsideBusines Channel Support.

Ďakujeme Vám za spoluprácu.


ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

 

Oznam – Zmena korešpondentov pre ING Slovensko od 22. februára 2021

Vážený Klient,


Dovoľujeme si Vás informovať, že ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, zmenila svojich korešpondentov na odchádzajuce aj prichádzajuce platby v EUR a cudzích menách. Zoznam aktuálnych korešpondentov je k dispozícii na internetových stránkach Banky v sekcii Dôležité dokumenty – Ostatné dokumenty – Standard Settlement Instructions ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky.


V prípade otázok kontaktujte prosím oddelenie Client Services na e-mailovej adrese client.services@ing.sk.


ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

 

Oznam - Čas uzávierky (COT), zmena od 1. novembra 2019

Vážený klient,


dovoľte, aby sme Vás informovali, že od 1. novembra 2019 ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky mení čas uzávierky pre niektoré meny.

Zmeny sa týkajú medzinárodných platieb v menách: CZK, AUD, JPY a CNY, čas uzávierky pri urgentných platbách pre CZK sa mení na 12:00, pre AUD, JPY a CNY na 15:00. Dátum vysporiadania pre CZK je D+0, pre meny AUD, JPY, CNY je dátum vysporiadania D+1.

Čas uzávierky pri Štandardných platbách pre meny CZK, AUD, JPY a CNY je stanovený na 17:00, s dátumom vysporiadania D+2.

Ostatné časy uzávierok ostávajú nezmenené.


V prípade otázok neváhajte kontaktovať náš InsideBusiness Channel Support +421 2 68 622 266

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

 

Oznam - PSD2 API sú odteraz dostupné na ING Developer Portáli

ING Bank sprístupnila 3 nové rozhrania pre programovanie aplikácií (API), kde môžu vývojári testovať svoje riešenia.

Všetky potrebné technické špecifikácie a informácie pre API (Služby informovania o platobnom účte, Platobné iniciačné služby, Služby potvrdenia disponibilného zostatku) sú dostupné na Developer Portáli.

Oznam - InsideBusiness Payments CEE

Vážený klient,

počas posledných dvoch rokov bolo v systéme InsideBusiness Payments CEE (IBP CEE) zavedených viacero zmien ako napríklad zmena názvu aplikácie, prechod na bezpečnejší systém Security 2.0, nový vzhľad stránok IBP CEE ako aj spôsob prihlásenia sa do aplikácie. Tieto zmeny boli zamerané na vyššiu medzinárodnú štandardizáciu služieb poskytovaných ING Bank.

Ďalším krokom, ku ktorému pristupujeme na Slovensku od 12. decembra 2016, je centralizácia služieb technickej podpory systému IBP CEE. Podpora systému bude poskytovaná centrom zdielaných služieb ING so sídlom v Bratislave.

Prosíme Vás, aby ste všetky Vaše požiadavky a otázky týkajúce sa technickej podpory IBP CEE (napr. otázky súvisiace s prihlásením sa do systému, so zablokovaním karty, so spracovaním súboru platieb a pod.) smerovali na nové telefónne číslo +421 2 68 622 266, alebo na e-mailovú adresu InsideBusiness.Support@ing.com. Technická podpora bude dostupná v pracovných dňoch v rámci prevádzkových hodín od 8:00 do 17:00 vyškolenými pracovníkmi technickej podpory, v slovenskom a anglickom jazyku.

Pre akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa implementácie, ako pridanie nových užívateľov, zrušenie užívateľov alebo zmeny v nastaveniach, prosím smerujte na ING Bank N.V., pobočka Bratislava, na telefónne číslo +421 2 59 346 555, na e-mailovú adresu client.services@ing.sk alebo na Vášho Client Services Account Managera.

 

Nová URL adresa pre IBP CEE!


Na konci roka 2016 bude súčasná URL adresa https://start.ingonline.com odpojená. Od dnešného dňa prosím používajte hlavnú InsideBusiness URL adresu insidebusiness.ingwb.com, z ktorej budete mať zabezpečený prístup do aplikácie IBP CEE. Po kliknutí na tento link, si prosím uložte novú URL adresu a použite ju pri Vašom ďalšom prihlásení.

Ak si chcete overiť dôveryhodnosť tejto adresy, prosím kliknite na certifikát vedľa URL adresy, ktorým si môžete overiť, že adresa https://insidebusiness.ingwb.com patrí ING.

Ďakujeme za Vašu pozornosť venovanú tomuto oznámeniu. Veríme, že uvedené zmeny prinesú vyššiu úroveň efektívnosti a väčšiu mieru spokojnosti so službami poskytovanými ING Bank.

S úctou
ING Bank N.V.

 

Oznam - Daily Banking

Vážený klient,

dovoľte nám informovať Vás o ďalšom kroku v globálnom procese štandardizácie a centralizácie služieb, ku ktorému na Slovensku pristupujeme. Týka sa primárne denných servisných služieb súvisiacich s platobným stykom (napr. žiadosť o vystavenie potvrdenia o platbách, investigácia statusu platieb a transakčných poplatkov, žiadosť o zrušenie platieb, poskytovanie kópií výpisov z účtov, konfirmácie o uskutočnených FX obchodoch a pod.).

Prosíme Vás, aby ste od 18.4.2017 všetky Vaše otázky týkajúce sa vyššie uvedených služieb smerovali na nové telefónne číslo +421 2 68 622 266, alebo na e-mailovú adresu InsideBusiness.Support@ing.com. Podpora pre klientov bude dostupná v pracovných dňoch v rámci prevádzkových hodín od 8:00 do 17:00 vyškolenými pracovníkmi v slovenskom a anglickom jazyku.

V prípade implementačných požiadaviek a zmien týkajúcich sa bežných účtov, nastavenia produktov, podpisových práv, nastavenia FX konfirmácií a pod., prosím smerujte svoje otázky alebo požiadavky aj naďalej na ING Bank N.V., pobočka Bratislava, na telefónne číslo oddelenia Client Services +421 2 5934 6555, na e-mailovú adresu client.services@ing.sk alebo na Vášho Client Services Account Managera.

Ďakujeme za Vašu pozornosť venovanú tomuto oznámeniu. Veríme, že uvedené zmeny prinesú vyššiu úroveň efektívnosti a väčšiu mieru spokojnosti so službami poskytovanými ING Bank.

S úctou

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky


Kontakt

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

Bratislava

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10
811 09 Bratislava
Slovakia

Prevádzkové hodiny: od 8.30 hod do 17.00 hod SEČ každého dňa, v ktorom banka vykonáva svoju činnosť okrem soboty, nedele, štátneho sviatku a dňa pracovného pokoja.
-------------------------------------------------------
Operating hours: every day from 8.30 till 17.00 CET when bank is providing services except Saturday, Sunday and Public holiday and non-business days.


Produkty a služby

Financovanie (0)

Podnikové financovanie a poradenstvo

Najdôležitejšou obchodnou aktivitou ING Bank sú vzťahy s podnikovou klientelou.

Viac informácií

Obchodné financovanie

Pokiaľ potrebuje podnik pokryť exportno-importné riziká, alebo potrebuje nájsť vhodný produkt na optimalizáciu prevádzkového kapitálu, nezaobíde sa bez banky s globálnym pokrytím a lokálnym know–how.

Viac informácií

Riadenie aktív a rizík (0)

Finančné trhy

ING Bank v konkurencii bánk pôsobiacich na Slovensku patrí popredné miesto čo sa týka podielu na celkových zobchodovaných objemoch na devízovom a peňažnom trhu.

Viac informácií

Riadenie prevádzkových potrieb (0)

Systém internetového bankovníctva (InsideBusiness Payments Slovensko)

InsideBusiness Payments Slovensko zabezpečuje realizáciu prevodu peňažných prostriedkov elektronickou cestou bez použitia písomných dokumentov.

Viac informácií

Konsolidácia zostatkov (Cash Pooling)

Počas niekoľkých rokov od zavedenia prvého systému Cash Pooling ING Bank získala značné skúsenosti s poskytovaním tohto produktu pri zohľadňovaní domácich podmienok a platnej právnej úpravy.

Viac informácií

ING Firemné karty

ING Bank ponúka Vašej spoločnosti riešenie v oblasti platobných kariet, tzv. ING Firemné karty, vydávané priamo zahraničnou bankou ING Bank N.V., Amsterdam. ING Firemné karty sa používajú pre obchodné účely.

Viac informácií

Zber a preprava hotovosti prostredníctvom bezpečnostnej spoločnosti

V spolupráci s vybranými bezpečnostnými spoločnosťami ING Bank poskytuje svojim klientom zber hotovosti s pôsobnosťou na celom Slovensku.

Viac informácií

Platby v hotovosti cez Slovenskú poštu

Na základe zmluvy so Slovenskou poštou š.p. može ING Bank ponúknuť svojim klientom spracovanie platieb v hotovosti v prospech účtu klienta v ING Bank, z ktoréhokoľvek pracoviska pošty prostredníctvom poštového peňažného poukazu typ "U" (PPP-U).

Viac informácií

Systémové požiadavky pre ING komunikačné kanály

Systémové požiadavky pre ING komunikačné kanály

Viac informácií